Digiriigi häkaton, mis see on ja miks seda vaja?

Eesti kui digiriigi maine on teada paljudele välismaalastele ja e-riigi teenuste kasutamise mugavust tunnetavad Eestis elavad inimesed igapäevaselt. Et olla jätkuvalt innovaatiliste ja progressiivsete riikide esirinnas, peame ajaga kaasas käima. Üks võimalus, kuidas meie digiriiki pidevalt kaasajastada ja klassikalisesse avalik-era koostöösse värsket õhku tuua on häkatonid.
Digiriigi häkatonide ürituste sarja kutsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ellu 2018 aasta lõpus, mil leidis aset esimene samanimeline üritus.
Digiriigi häkaton on mõeldud avalikule ja erasektorile. Usume, et koostöö juba protsessi algusfaasis loob lisandväärtust ja võib viia kiirete, uuenduslike ning toimivate lahendusteni.
Ürituse raames soovime leida avaliku sektori probleemidele sobivaid IKT-lahendusi ja luua ürituse jooksul ideedest „klikitav prototüüp“ ning võimalusel reaalselt töötav lahendus või miks mitte ka valmis toode. Eesmärk on saada värskeid ideid ning esialgseid lahendusi, millega arvestada riigis uute lahenduste loomisel.

MEESKOND

Meeskonda võib kuuluda kuni viis liiget. Osalema on oodatud ettevõtted ja ülikoolid. Registreerimine toimub meeskonnana, saates meil allan.allmere@mkm.ee

48 TUNDI

Üritus algab kolmapäeval, kus toimub probleemide tutvustus ja meeskondadel on võimalus valida sobiv väljakutse.

PROBLEEMID

Riigi poolseid probleeme tutvustavad avalikusektori esindajad, kes pakuvad meeskondadele tuge terve ürituse vältel.

Mis toimub?

Ürituse stardipauk antakse kolmapäeval, 20.11.2019, kus riigiasutuste esindajad pitchivad osalevatele tiimidele oma challengeid, millele asutakse lahendust otsima.
Seega erinevatelt tavalistest häkatonidest, ei pea sinu tiim ideed ise kaasa võtma.
Kõik meeskonnad valivad väljapakutud ideede seast endale meelepärase probleemi, mida 48h jooksul lahendama asuda. Riigiasutuste esindajad ja ideede omanikud jäävad kogu häkatoni vältel meeskondadele oma nõu, andmete või muu sisendiga toeks. Üritus toimub nädala sees, mis tähendab, et vajadusel saab lahenduste valideerimisel abi kogu avalikult sektorilt. 

Keda me otsime?

Ootame osalema Eesti (IT)ettevõtteid ja/või asutusi, kes sooviksid lahendada digiriigi väljakutseid. Optimaalne ettevõtete või ülikoolide poolt välja pandud meeskond on 4-6-liikmeline (front-end ja back-end arendaja, analüütik, UX/UI disainer, arhitekt ning team-lead). 

Meeskondade registreerimine

Ettevõtjad ei pea olema varasemalt riigiga koostööd teinud, oluline on meeskonna tugev kompetents mõelda välja nutikalt toimiv lahendus ning pakkuda seda kasutajasõbralikus vormis. See on ka võimalus alustada või süvendada koostööd erinevate riigiasutustega.
Digiriigi häkk annab riigiasutustele kogemust, kuidas väga hea kasutajakogemusega ja uudseid e-riigi lahendusi luua –lühikese ajaga, kuid kestva hankeprotsessita. Ettevõtted saavad enda võimeid näidata, uusi tulevasi kliente püüda või suisa esimest korda riigiga koostööd proovida.
Siim Sikkut
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
Häkaton oli meile just õige koht ja formaat, kus leida valdkonda puudutavate kitsaskohtade lahendamiseks erasektorist kaasamõtlejaid. Intensiivselt koos töötades tulid lahendused kiiremini ning neid sai kohe testida.
Mariliis Tilk
Sotsiaalkindlustusamet
Digiriigi häkaton on tarkvarafirma jaoks kindlasti kasulik ettevõtmine. Lisaks tiimi proovile panemisele, saab luua otsekontakte riigiasutuste inimestega, kellega muidu kohtutaks vaid formaalse riigihanke käigus. Vähemtähtis ei ole ka see, et saime võimaluse Eesti elu ja digiteenuste arengule õla alla panna.
Anders Abel
Net Group

Mis on saanud häkatoni lahendustest?

Mõistagi ei realiseeru kõik häkatonidel sündinud lahendused, kuid mitmed digiriigi häkatonilt alguse saanud ideed on asutuste poolt juba töös. Kuigi endiselt tuleb ette bürokraatiasse eksimist ja juriidikasse takerdumist, siis on näha, kuidas avaliku sektori innovatsioonimeelsus ja mentaliteet on iga häkatoniga muutumas. Üha rohkem ametnikke julgeb tulla ja kastist väljapoole mõelda. Kohapealne otsesuhtlus IT-ettevõtete esindajatega aitab ametnikel oma soove ja eesmärke paremini läbi mõelda ja seeläbi olla targem hankija. Järjest enam pööratakse tähelepanu kasutajamugavate lahenduste olulisusele ja oma mõtete ja soovide paremale väljendamisele. Tule ja aita meil digiriiki ehitada, sest üheskoos seda tehes jõuame parima tulemuseni.

Kontakt

Allan Allmere

allan.allmere@mkm.ee
Riigi IT arhitektuuri ja taristu nõunik @ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Viited varasematele üritustele